Logo

Untitled 2

Add by _xmind_zWFjXsKDcE | Apr 29, 2018 16:51  729 |  101
Untitled 2
Download

Map Outline

QUY TRÌNH SẢN XUẤT
1 THU HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU
1.1 Từ nguồn tự nhiên
1.2 Từ nguồn tự trồng
2 KIỂM TRA NVL
2.1 Phân loại nguyên vật liệu
2.2 Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn
2.3 Đảm bảo lượng tồn kho tối thiểu trong ngày
2.4 Tần suất: hàng tuần
2.5 Bảo quản, lưu kho
2.5.1 Chi phí: 1 triệu
3 TIẾN HÀNH SẢN XUẤT
3.1 Trộn lá thảo dược theo liều lượng, công thức
3.2 Cắt, may khẩu trang, các loại túi
4 HOÀN THIỆN SẢN PHẨM
4.1 Đóng gói thảo dược đã xử lý thành từng bao nhỏ
4.2 Phân loại các gói thảo dược theo công dụng
4.3 Bỏ các gói thảo dược vào khẩu trang
4.4 Phân loại các thành phẩm
5 CẤT TRỮ
5.1 Sắp xếp thành phẩm vào kho
5.2 Bảo quản, kiểm tra định kỳ hàng tuần
5.3 Thực hiện và kiểm tra việc xuất nhập hàng hóa
A1 Chi tiết
A1.1 Max: 32 sản phẩm/ ngày
A1.1.1 Khi lượng sale tăng
A1.1.1.1 Thuê thêm nhân công
A1.2 Average: 24 sản phẩm/ ngày
A1.3 Min: 18 sản phẩm/ ngày
A1.3.1 Khi có người nghỉ đột xuất
A1.4 Cost: 49, 5 triệu/ tháng
A1.5 Giá vốn sản phẩm: 55k/ khẩu trang trẻ em
A1.5.1 75k/ khẩu trang người lớn
A1.6 Combo mẹ và bé (2 khẩu trang) 119k
A1.7 Ước tính nvl: 1 kg thảo dược sản xuất được 100 cái khẩu trang

More Maps From User