1. Кампания 1 по Продукт 1
  1. Стойност
  2. Стойност
  3. Стойност
  4. Оферта
 2. Кампания 2 по Продукт 2
  1. Стойност
  2. Стойност
  3. Стойност
  4. Оферта
 3. Кампания 3 по Продукт 3
  1. Стойност
  2. Стойност
  3. Стойност
  4. Оферта
 4. Кампания 4 по Продукт 4
  1. Стойност
  2. Стойност
  3. Стойност
  4. Оферта
 5. Broadcast
  1. Email 1
  2. E 2
  3. E 3
  4. E 4 Задълбаване в тема
   1. Стойност
   2. Стойност
   3. Стойност
   4. Оферта
  5. Е 5
  6. Е 6
  7. Е 7
  8. Е8 Задълбаване в тема
   1. Стойност
   2. Стойност
   3. Стойност
   4. Оферта
  9. Е9
  10. Е 10
  11. Е 11
  12. Е 12 Задълбаване в тема
   1. Стойност
   2. Стойност
   3. Стойност
   4. Оферта
  13. Е 13
  14. Е 14
  15. Е 15
  16. Е 16 Задълбаване в тема
   1. Стойност
   2. Стойност
   3. Стойност
   4. Оферта
  17. Е 17
  18. Е 18
  19. ...
  20. Съдържание по Тема 1
  21. Съдържание по Тема 2
  22. Съдържание по Тема 3
  23. Съдържание по Тема 4
  24. Съдържание по Тема 5
 6. Вариант без прекъсване на комуникацията
 7. Вариант с прекъсване
 8. Абониране
 9. Цели
  1. Привличане
   1. Абонати
   2. Хващане на вниманието
  2. Обучение/Образоване
   1. Фенове
   2. Изграждане на взаимоотношения
  3. Монетизиране
   1. Клиенти
   2. Продажбена фуния
  4. Система за изграждане на имейл лист
  5. Продажбена фуния
   1. Образоване
    1. Проблем
    2. Агитиране
    3. Разрешаване
   2. Продажба
    1. Отправяне на оферта
    2. Напомняне за оферта
  6. Клиенти
  7. Кампания
   1. Елементи
    1. Opt In
    2. Thank You
    3. Имейл Серия
    4. Продажбена страница
   2. Типове
    1. Промо
    2. Launch
 10. Broadcast
 11. Автоматизация Тема 1
 12. Evergreen Кампании ТЕМА 2