1. Alliberar recursos
  2. Ajudar
  3. Connectar
  4. Promocionar
  5. Modernitzar estructures
  6. Descentralitzar
  7. Digitalitzar