Logo

บุคคลสำคัญ

Add by mmel13 | Sep 23, 2011 15:34  9310 |  319
บุคคลสำคัญ
Download

Map Outline

บุคคลสำคัญ
1 รัตนโกสินทร์
1.1 ร.1
1.1.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช/ทองด้วง/เจ้าพระยาจักรร/พระยามหากษัตริย์ศึก
1.1.2 ชำระรวบรวมกฎหมาย
1.1.2.1 กฎหมายตราสามดวง
1.1.3 เป็นนักปกครองและนักการทหารที่ยอดเยี่ยม
1.1.4 ส่งเสริมวรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม นาฏกรรม
1.2 ร.4
1.2.1 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1.2.2 สนธิสัญญากับ UK แลกกับเอกราชของประเทศ
1.2.3 ตั้งกงสุล และมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
1.2.4 ยกเลิกระบบการค้าผูกขาด >>> การค้าเสรี
1.2.5 ปรับปรุงประเทศ
1.2.5.1 อันที่ซ้ำ ๆ อ่านในสรุปเรื่อง"สังคมไทย"นะ
1.2.6 วิทยาศาตร์ & ดาราศาสตร์
1.3 ร.5
1.3.1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช/พระปิยมหาราช
1.3.2 ครองราชย์ตอน 15 พรรษา
1.3.3 มีพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
1.3.4 พัฒนาประเทศทุกด้าน
1.3.4.1 อันที่ซ้ำ ๆ อ่านในสรุปเรื่อง"สังคมไทย"นะ
1.3.4.2 มีการออกธนบัตร
1.3.4.3 ตั้ง รพ. วังหลัง (ศิริราช)
1.3.4.4 ตั้งสภาอุณาโลมแดง (สภากาชาด)
1.3.4.5 สังคายนาพระไตรปิฎก
1.3.5 K.ไทยองค์แรกที่ไป ตปท.
1.3.6 ได้รับการยกย่องจาก UNESCO
1.4 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
1.4.1 เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ร.5
1.4.2 ช่วยเหลือสนับสนุนพวกมิชชันนารัีที่เข้ามาสมัย ร.3
1.4.3 มีส่วนทำให้บ้านเมืองเจริญพัฒนา
1.5 กรมพระยาดำรังราชานุภาพ
1.5.1 บิดาแห่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทย
1.5.2 กำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง
1.5.3 ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก
1.5.4 ดำรังตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก
1.5.5 คนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO
1.6 กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
1.6.1 บิดาแห่งการทูตไทย
1.7 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวิดติวงศ์
1.7.1 ปรีชาสามารถหลายแขนง ทุกแขนงอ่ะ
1.7.2 สาส์นสมเด็จ
1.7.2.1 จดหมายโต้ตอบกับกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
1.7.3 ได้รับการยกย่องจาก UNESCO
1.8 ขรัวอินโข่ง
1.8.1 พระ
1.8.1.1 วัดราชบูรณะ(วัดเลียบ)
1.8.2 สมัย ร.4
1.8.3 ภาพวาดแบบ 3 มิติ
1.9 พระประดิษฐ์ไพเราะ
1.9.1 ครูมีแขก
1.9.2 เป่าปี่ สีซอสามสาย ดนตรีไทย
1.10 หมอบรัดเลย์
1.10.1 US
1.10.2 บุกเบิกการสิ่งพิมพ์ไทย
1.10.2.1 ตั้งโรงพิมพ์หนังสือ
1.10.2.2 ออกหนังสือพิมพ์
1.10.2.2.1 ฺBangkok Recorder
1.10.2.2.2 Bangkok Calendar
1.10.3 นำวิชาแพทย์สมัยใหม่มาเผยแพร่ด้วย
1.10.3.1 ผ่าตัด
1.10.3.2 ปลูกฝี
1.11 ดร.ฟรานซิส บี. แซร์
1.11.1 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากัลยาณไมตรี
1.11.2 US
1.11.3 มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงที่ทำสมัย ร.4
1.11.4 ร.6 แต่งตั้งเป็นผู้แทนให้เจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญากับยุโรป
1.11.5 ให้คำแนะนำ ร.7 ตอนขึ้นครองราชย์
1.11.6 ร่างรัฐธรรมนูญด้วย
2 ธนบุรี
2.1 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2.1.1 สมเด็จพระธรรมราชาที่ 4
2.1.2 สถาปนากรุงธนบุรี
2.1.2.1 เล็ก ป้องกันง่าย
2.1.2.2 ใกล้ปากอ่าว
2.1.2.3 คมนาคมสะดวก
2.1.2.4 ไม่ไกลศูนย์กลางเดิมมาก
2.1.3 ทำศึกสงคราม
3 อยุธยา
3.1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3.1.1 รวมสุโขทัยกับอยุธยา
3.1.2 ปฏิรูปการปกครอง
3.1.2.1 ดึงอำนาจสู่ศูนย์กลาง
3.1.2.2 ลดบทบาทเจ้านาย เพิ่มอำนาจขุนนาง
3.1.2.3 ตรากฎมนเทียรบาล
3.1.3 ครองราชย์นานที่สุดในบรรดา K. อยุธยา
3.2 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
3.2.1 โอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3.2.2 ทรงทรงพระราชนิพนธ์ "ตำราพิชัยสงคราม"
3.2.3 ทำสารบาญชี
3.2.3.1 สำรวจสำมะโนครัวครั้งแรก
3.2.4 ตั้งกรมพระสุรัสวดี
3.2.4.1 สำรวจ คุมบัญชีไพร่พล
3.2.5 สร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์
3.3 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3.3.1 โอรสสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
3.3.2 เป็นตัวประกันที่หงสาวดี
3.3.3 ทำสงครามกับพม่าเพื่อปกป้องอยุธยา
3.3.4 ชนะยุทธหัตถี ที่หนองสาหร่าย
3.4 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3.4.1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3/สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ์
3.4.2 โอรสพระเจ้าปราสาททอง
3.4.3 ลดส่วย งดเก็บภาษีราษฎร
3.4.4 ประกาศใช้กฎหมาย พรก.
3.4.5 ยุคทองวรรณกรรม
3.4.5.1 สมุทรโฆษคำฉันท์
3.4.5.2 กาพย์มหาชาติ
3.4.5.3 จินดามณี
3.4.6 ความสัมพันธ์กับ ตปท.
3.4.6.1 รุ่งเรืองมาก
3.4.6.2 โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส
4 สุโขทัย
4.1 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
4.1.1 โอรสพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
4.1.2 ชนะยุทธหัตถีสงครามเมืองฉอด
4.1.3 ประดิษฐ์อักษรไทย!
4.1.4 ขยายอาณาเขตไปกว้างขวางมาก
4.1.5 ส่งเสริมการค้าภายในภายนอก
4.1.6 ให้ผู้เดือดร้อนมาสั่นกระดิ่งถวายฎีกา
4.1.7 พระสหาย
4.1.7.1 พญามังราย - อาณาจักรล้านนา
4.1.7.2 พญางำเมือง - แคว้นพะเยา
4.1.7.3 เจ้าฟ้ารั่ว - อาณาจักรมอญ
4.2 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
4.2.1 หลานปู่พ่อขุนรามฯ
4.2.2 ปกครองแบบธรรมราชา
4.2.2.1 ทศพิศราชธรรม
4.2.3 ทรงพระราชนิพนธ์ "ไตรภูมิพระร่วง"
4.2.4 มีการตั้งอาณาจักรอยุธยาในสมัยนี้
A1 ออกกี่ข้อ??? จะถึงสองข้อมั้ยยยยย

More Maps From User