Logo

Sobre la Metodología PBL

Add by Jordi Guim | Oct 14, 2011 16:00  700 |  0
Sobre la Metodología PBL
Download

Map Outline

Sobre la Metodología PBL
1 Elements afavoridors de l'ús del PBL a l'aula
1.1 Extensió de l'escola al món real
1.2 Accés dels alumnes a espais informatius
1.2.1 TV
1.2.2 Internet
1.3 Ús de PBL a nivells superiors
1.4 Necessisat d'alumnes autosuficients
1.5 Anem a un món amb aprenentatge permanent
1.6 Necessitat de noves formes d'aprenentatge
1.7 Ús de les TIC per part dels alumnes actuals
1.8 Motiven els alumnes si es paltegen correctament
1.9 Aprenentatge holístic
2 Elements que en frenen l'ús o el coneixement.
2.1 Curriculums escolaras actuals no transformats a les noves necessitats
2.2 Manca de grups i equips de treball a les escoles
2.3 Sovint hi ha incomprensió per part de direcció de les escoles i dels pares
2.4 Dificultats al moment d'avaluar els resultats de la metodologia
2.5 Acomodació de molts alumnes a les metodologíes pasives
2.6 Por al canvi i acomodació
2.7 Inseguretat del professorat
3 Elements per resoldre els problemes que es presenten
3.1 Ús de tecnologies d'avalaució (portfoli)
3.2 Creació de condicions pel treball en grup i col·laboratiu
3.3 Formulació de nous Curriculumns
3.4 Redefir l'espai i el temps de l'aprenentatge
3.5 Creació de noves materies d'aprenentatge per superar les clàssiques
3.6 Apropar família/ escola/ professora/ aula
3.7 Afavorir noves motivacions i incentius
3.8 Situar les TIC com element secundari

More Maps From User