1. overzicht
  1. titel: Social media, open innovatie ennuh geo-informatie!
  2. doel presentatie
  3. een wereld gaat open
   1. foursquare
   2. openstreetmap
  4. Sociale media
   1. uitleg
   2. voorbeeld
  5. Open Innovatie
   1. uitleg
   2. voorbeeld
  6. het experiment
   1. voorbeeld MapYourConnections
   2. kan de een zonder het ander?
  7. take away
   1. hoe had ik dit gedaan in een gesloten omgeving?
   2. sociale media maken een digitaal met elkaar mogelijk
   3. organisatie zijn gebaat bij openheid met mate
 2. doelstelling presentatie
  1. uitleg geven om nieuwe vormen van communicatie en innovatie
  2. aangeven dat wij dankzij sociale media zinvol opener kunnen zijn, dat tot tot meer voor allen kan leiden
  3. uiteindelijk: sector een stapje hoger duwen
  4. waarom lastig?
   1. beide zijn nieuw
   2. zitten aan de grens van de organisatie
   3. risico en onomkeerbaarheid
 3. sociale media
  1. begrip uitleggen
  2. waarom zinvol?
  3. voorbeeld
  4. stappen die je kan zetten (stap 1: bepaal waarin je open wilt zijn)
 4. open innovatie
  1. Wat is OI?
  2. waarom zinvol?
  3. voorbeeld?
 5. het experiment
  1. hoe zou dat vroeger zijn gegaan
  2. de meeste reacties komen van persoonlijke email adressen, buiten werktijden
  3. voorbeelden
   1. GTOG
   2. GTOBurger
   3. mapmyconnections
  4. 10 jaar geleden: stel u had dit idee. hoe?
   1. nu: bijna niet geholpen,
   2. websites zijn de nieuwe oude media
  5. concept, fasen gelijk
  6. tools buiten de eigen organisatie, idem voor contacten
  7. eindresultaat:
 6. how it's made
  1. gesprek met Bert V
  2. boeken en artikele gelezen
  3. blogjes op www.kortsteroutes.nl; ingestuurd op linkedin groepen
  4. mindmap gemaakt, gedeeld op mijn blog
  5. presentatie samengesteld
  6. staat vanavond op mijn blog, zal ik ook insturen naar de groepen
  7. links
   1. http://www.15inno.com/2010/08/24/social-media-tools-in-open-innovation-efforts/
   2. http://www.nuzakelijk.nl/social-media/2285332/10-algemene-social-media-tips.html
   3. http://www.frankwatching.com/archive/2010/08/05/social-media-de-10-meest-gehoorde-tegenargumenten/#comment-121976