Logo

Program ekspercki: diagnoza logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym

Add by pawelwojciech | Nov 23, 2009 01:51  845 |  3
Program ekspercki: diagnoza logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym
Download

Map Outline

Program ekspercki: diagnoza logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym
A1 Czy dziecko ma uszkodzony OUN?
A2 Czy dziecko ma upośledzony lub opóźniony rozwój umysłowy?
A3 Czy nastąpiła utrata już posiadanych umiejętności językowych, regresja i zahamowanie procesu rozwoju mowy?
A4 Czy u dziecka stwierdzono niedosłuch?
A5 [niesamoistny opóźniony rozwój mowy - oligofazja]
A6 [niesamoistny opóżniony rozwój mowy zaburzenia, głosu prozodii mowy oraz dyslalia]
A7 Czy zaobserwowano zmiany anatomiczno fizjologiczne, uszkodzenia lub dysfunkcje obwodowego narządu mowy?
A8 [niesamoistny opóźniony rozwój mowy(rynolalia, patatolalia, dyslalia)
A9 Czy stwierdzono brak motywacji do nawiązywania kontaktów werbalnych, niewykształcenie się związków emocjonalnych z otoczeniem?
A10 [niesamoistny rozwój mowy(mutyzm, jąkanie, giełkot]
A11 Czy zaistniały jakieś negatywne czynniki środowiskowe,(nieprawidłowy rozwój rodziny, błędy wychowawcze, silne przeżycia psychiczne, długotrwałe sytuacje stresowe)?
A12 [zaburzenie mowy charakterystyczne dla autyzmu wczesnodziecicęcego]
A13 Czy po piątym roku życia obserwuje się całkowite wyrównanie rozwoju mowy?
A14 [brak wady wymowy]
A15 [prosty opóźniony rozwój mowy]
A16 Czy dziecko ma upośledzony lub opóźniony rozwój umysłowy?
A17 Czy nastąpiła całkowita utrata mowy i pełen regres jej rozwoju?
A18 [dysfazja nabyta]
A19 [afazja nabyta]
A20 Czy u dziecka stwierdzono niedosłuch?
A21 [niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy, oligofazja]
A22 Czy stwierdzono niedowłady lub porażenia w zakresie aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego?
A23 niesamoistny opóżniony rozwój mowy zaburzenia głosu, prodowić mowy oraz dyslalia]
A24 Czy dziecko ukończyło piąty rok życia i nadal obserwuje się opóźnienie rozwoju mowy?
A25 Czy obserwuje się całkowity brak mowy ekspresyjnej?
A26 [dyzartia]
A27 [brak wady wymowy]
A28 Czy obserwuje się znaczne utrudnienia wykształcenia się kompetencji językowych i brak widocznych efektów terapii logopedycznej?
A29 [anartria]
A30 [dysfuzja rozwojowa] Czy obserwuje się zaburzenie ekspresjii języka?
A31 [afazja rozwojowa] Czy obserwuje się zaburzenie rozwoju ekspresji języka?
A32 [dysfazja percepcyjna]
A33 Czy obserwuje się zaburzenie percepcji języka?
A34 [dysfazja ekspresyjno-percepcyjna]
A35 Czy po 5 roku życia obserwuje się całkowite wyrównanie rozwoju mowy?
A36 [dysfazja ekspresyjna]
A37 Czy obserwuje się nasilone objawy zaburzeń rozwoju języka, a terapia logopedyczna po 5 roku życia nie przynosi dostrzegalnych efektów?
A38 [afazja percepcyjna]
A39 Czy obserwuje się zaburzenie percecpcji języka?
A40 [afazja eksprezyjna]
A41 [afazja percepcyjno-ekspresyjna]
A42 [samoistne opóźnienie rozwoju mowy]
A43 [brak wady wymowy]

More Maps From User