Logo

LỐI TÍN HIỆU

Add by Langpv | Jul 11, 2017 06:43  1340 |  262
LỐI TÍN HIỆU
Download

Map Outline

LỐI TÍN HIỆU
1 Chi nhánh
1.1 Thao tác sai trên phần mềm
1.2 Lắp đặt sai quy trình
1.3 KTV không nắm được thông tin LĐ
1.4 Thuê bao hết hạn
1.5 Khách hàng xem nhầm gói
2 Software
2.1 Lỗi SAS
2.1.1 SAS bị treo do nhiều lệnh
2.1.2 SAS bị ngắt
2.1.3 Mất kết nối với CAS => SAS bị treo
2.2 Lỗi app/ Database
2.2.1 DB cao
2.2.2 App bị treo/ die

- Chuyen ChinhTD lam monitor canh bao => 15/07 - DB cao: + monitor cac step code xu ly => LT1 => 14/07 + Loc cau lenh xu ly lau gui ChinhTD => LT1 => 20/07

2.3 Lỗi đồng bộ/ lỗi dữ liệu
2.3.1 Hệ thống không khóa mã khi ngưng dịch vụ
2.3.2 Hệ thống không gửi renew
2.3.3 Ngưng dịch vụ trong tương lai không gửi khóa mã
2.4 Lỗi SMS gateway
2.4.1 SMS bị treo không có tin nhắn trả về
2.4.2 SMS treo do không lấy được token
2.4.3 Lỗi logic dữ liệu
2.5 Lỗi tách gói số

+ Xư ly goi cu chưa huy, plan ra soat => TK => 14/07

2.5.1 Sai hạn sử dụng
2.5.1.1 Thưa han su dung

+ Thay doi CSG do CN/ call chon sai. gia tra sau vs gia tra truoc. + Loi can bang tien. Them tien 2 lan + Loi nhom dich vu goi cu => Goi cu nhieu tien hon thuc te. + Thieu goi kenh.

2.5.1.2 Thieu han

+ Do thay doi CSG + Do duplicate dich vu tuong tu thua han su dung + Gom cac loi vi am tien

2.5.2 Ví âm tiền
2.5.2.1 tru tien bat thuong

+ Duplicate dich vu + 2 dich vu trong CSG + thue bao ton tai 2 CSG hieu luc.

2.5.3 Tiền nạp vào gói cũ

+ Co loi trong qua trinh xu ly tach goi, can bang tien. + Do sai CSG + Mat ket noi loi xư ly. => Checklist cac TH xư ly loi de chu dong ra soat fix loi cho CN.

2.5.4 Xư ly thue bao goi cu
2.5.4.1 Conax

+ Thue bao ngưng + Dich vu bi xoa khong ton tai dang noi + Thue bao ton tai lich su xoa thiet bi, doi thiet bi khong ton tai lenh cancel.

2.5.4.2 Nagra

+ 3 TH giong Conax + Gui khoa ID goi cu: tao lenh gui khoa goi cu => gui CRM check truoc thong tin. + Thue bao ngưng/huy, thiet bi go khoi thue bao khong ton tai lenh cancel product => Clear all product.

3 Đơn vị khác

Thong ke loi tin hieu con han da mo ma tren cas nhung khong xem duoc tin hieu. Co ket qua trong ke hang tuan, hang thang so luong cu the

3.1 Lệnh renew đầu tháng
3.2 Lỗi hệ thống CAS: không nhận lệnh
3.3 Chất lượng thiết bị kém
4 Conax
4.1 Lỗi 4
4.2 Lỗi 6
4.3 Lỗi 11
4.4 Lỗi 12
5 Nagra
5.1 Lỗi 20
5.1.1 Thẻ hết hạn
5.1.2 Thẻ chưa được kích hoạt
5.2 Lỗi 51
5.3 Lỗi 69
5.4 Lỗi 67

More Maps From User