1. Tham gia ứng tuyển
  1. Đăng kí online
   1. Link: http://bit.ly/nh_internship
  2. Kiến thức
   1. Linux
   2. Shell + Script (Python)
   3. Network
   4. Storage
   5. Monitoring + LOG
   6. Virtualization
  3. Thời hạn
   1. Bắt đầu: 02/09/2019
   2. Kết thúc: 31/09/2019
 2. Đi làm
  1. Thời gian làm
   1. Thời gian làm tại công ty
   2. Thời gian làm tại nhà
  2. Phúc lợi
   1. Hỗ trợ ăn trưa
   2. Sử dụng LAB của team
   3. Hỗ trợ tư & vấn môn học
   4. Tham gian team building
   5. Bảo lãnh, giới thiệu việc làm nếu đã cứng
  3. Gặp gỡ
   1. Giới thiệu team
   2. Nhận sư phụ
  4. Nhận việc
   1. Nhận mảng việc thực tập
 3. Phỏng vấn
  1. Trao đổi
  2. Tư vấn
  3. Chia sẻ
  4. Hẹn ước
 4. Nhận thông tin
  1. Tại sao tuyển và tham gia thực tập
   1. VIỆC HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI KHÁC CHÍNH LÀ HỌC CHO BẢN THÂN
   2. CNTT đang phát triển quá nhanh, tôi cần người máu lửa
   3. Tạo ra mối liên quan giữa 03 vòng tròn
    1. Kiến thức nhà trường đào tạo
    2. Cái doanh nghiệp cần
    3. Sở thích, điểm mạnh của sinh viên
  2. Người đăng tuyển
   1. TRẦN MẠNH HUY | 0978886837
   2. Trưởng nhóm DevOps @NhanHoa
   3. huytm@nhanhoa.com.vn
   4. Thông tin chi tiết:
  3. Kênh thông tin
   1. Facebook
   2. Bạn bè
   3. Email
   4. Telegram