Logo

Fracàs

Add by Jordi Guim | May 31, 2016 21:17  2442 |  582
Fracàs
Download

Map Outline

Fracàs
A1 Escolar
A2 Social
A3 Cultural
A4 Polític
A5 Un món amb models tòxics
A6 Manca de perspectives
A7 Desigualtats socials
A8 Vivim en un món Babel
A9 El currículum està impregant d'ideologia
A10 Motivació
A11 Desconnexió
A12 Entorn no adequat a les necessitats de l'alumne
A13 Continguts allunyats del món real
A14 Problemàtica d'una manca de personalització a les necessitats individuals
A15 Familiar

More Maps From User