1. Escolar
 2. Social
 3. Cultural
 4. Polític
 5. Un món amb models tòxics
 6. Manca de perspectives
 7. Desigualtats socials
 8. Vivim en un món Babel
 9. El currículum està impregant d'ideologia
 10. Motivació
 11. Desconnexió
 12. Entorn no adequat a les necessitats de l'alumne
 13. Continguts allunyats del món real
 14. Problemàtica d'una manca de personalització a les necessitats individuals
 15. Familiar