Logo

Els problemes a PBL

Add by Jordi Guim | Apr 09, 2017 09:42  336 |  10
Els problemes a PBL
Download

Map Outline

Els problemes a PBL
1 Importància
1.1 Són l'eina central de la metodologia
1.2 La qualitat del problema afecta el treball del grup
1.3 No s'han de confondre amb exercicis
2 En el seu disseny cal tenir en compte
2.1 Entorn dels alumnes
2.2 Històric dels alumnes
2.3 Recursos disponibles
2.4 Objectius que es pretenen
2.5 Connexió tutor / Alumnes
2.6 Motivacions
2.7 Coneixments previs
2.8 Formats de presentació
3 Com classifiquem els problemes?
3.1 Complexitat
3.1.1 Complexes
3.1.2 Senzills
3.2 Durada
3.3 Estructura
3.3.1 Molt estructurats
3.3.2 Poc o gens estructurats
3.4 Coneixements previs
3.4.1 Amb coneixements previs
3.4.2 Destinats a la investigació
3.5 Segons les disciplines que incloguin
4 Dificultat general
4.1 Problemes molt oberts
4.2 Problemes acotats
4.3 Curriculums extensos

More Maps From User