Logo

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian

Add by nurdiana | Mar 08, 2010 16:01  6103 |  165
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian
Download

Map Outline

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian
1 Tanaman
1.1 faktor fizikal
1.1.1 iklim
1.1.1.1 elemen suhu
1.1.1.2 hujan
1.1.1.3 sinaran matahari
1.1.2 Sitem saliran
1.1.2.1 mempunyai tanah laterit yang sesuai bagi tanam di Temerloh
1.1.2.1.1 getah
1.1.2.1.2 kelapa sawit
1.1.2.1.3 koko
1.1.3 Bentuk muka bumi
1.1.3.1 tanah pamah yang beralun
1.2 Faktor Geografi Kemanusiaan
1.2.1 Ekonomi
1.2.1.1 tanaman getah, kelapa sawit dan koko mendapat pasaran yang tinggi
1.2.2 Sosial
1.2.2.1 buruh tenaga
1.2.2.1.1 yang terlatih dan cekap
1.2.2.2 kemudahan asas
1.2.2.2.1 komunikasi
1.2.2.2.2 pengangkutan
1.2.2.2.3 pemprosesan
1.2.3 governan
1.2.3.1 peranan kerajaan mengembangkan sektor pertanian
2 Perhutanan
2.1 Fizikal
2.1.1 kaya dengan pokok kayu keras
2.1.1.1 cengal
2.1.1.2 meranti
2.1.1.3 jati
2.2 Ekonomi
2.2.1 permintaan tinggi
2.2.2 digunakan dalam pembinaan
2.2.3 industri perabot
2.3 Sosial
2.3.1 rangkaian kereta api
2.3.2 jalan raya
2.4 Governan
2.4.1 perhutanan semula
2.4.2 kayu diproses sebelum dieksport
2.4.3 tugas Jabatan Perhutanan
2.5 Teknologi
2.5.1 satelit digunakan untuk kebakaran hutan
3 perikanan
3.1 Fizikal
3.1.1 kaya dengan sumber-sumber semula jadi yang boleh dijadikan kawasan ternakan
3.2 ekonomi
3.2.1 mendapat permintaan tinggi
3.3 Sosial
3.3.1 Kawasan pendaratan ikan
3.3.2 Pengangkutan
3.3.3 Kawasan pasaran
3.3.4 pengawetan
3.4 Governan
3.4.1 Memberikan bantuan modal dan subsidi

More Maps From User

No more maps.