Quan hệ

Add by Huy Vo Minh | Dec 15, 2009 18:39  418
Quan hệ

Map Outline

Quan hệ
1 Xã hội
1.1 Bạn bè
1.1.1 Không lợi dụng
1.1.2 Giúp đỡ trong khả năng
1.1.3 Từ chối khi bị làm phiền
1.1.4 Công bằng
1.2 Tình yêu
1.2.1 Hẹn hò
1.2.1.1 Chân thành
1.2.1.2 Không che giấu tình cảm
1.2.1.3 Quan tâm
1.2.1.4 Bị từ chối
1.2.1.4.1 Không thể tiếp tục
1.2.1.4.1.1 Chấp nhận
1.2.1.4.1.2 Làm bạn
1.2.1.4.1.3 Giữ khoảng cách
1.2.1.4.2 Có thể tiếp tục
1.2.1.4.2.1 Cơ hội vẫn còn
1.2.1.4.2.2 Không dừng bước
1.2.1.4.2.3 Thể hiện bản thân
1.2.2 Xây dựng
1.2.2.1 Chung thủy
1.2.2.2 Quan tâm
1.2.2.2.1 Điện thoại
1.2.2.2.2 Nhắn tin
1.2.2.2.3 Chat
1.2.2.2.4 Dịp quan trọng
1.2.2.2.4.1 Chúc mừng
1.2.2.2.4.2 Quà tặng
1.2.2.2.4.3 Đi chơi
1.2.2.3 Tương lai
1.2.2.3.1 Rõ ràng
1.2.2.3.2 Có lợi cho cả 2
1.2.3 Chia tay
1.2.3.1 Lý do rõ ràng
1.2.3.2 Thẳng thắn
1.2.3.3 Tôn trọng nhau
1.2.3.4 Không để người khác thiệt thòi
1.2.3.5 Trở thành bạn
1.3 Không thích
1.3.1 Tránh gây xung đôt
1.3.2 Im lặng khi cần thiết
1.3.3 Lắng nghe chỉ trích
2 Gia đình
2.1 Con
2.1.1 Tôn trọng cha mẹ
2.1.2 Subtopic 2
2.2 Anh
3 Công việc
3.1 Cấp trên
3.2 Đồng nghiệp
3.3 Cấp dưới

More Maps From User